در این مقاله می‌خواهیم چند ترفند برای برد بازی تخته نرد آنلاین را به شما آموزش دهیم. با توجه به اینکه بازی شرطی تخته نرد آنلاین به صورت مداوم توسط کامپیوتر چک می‌شود، هر خطا و اشتباه کوچکی می‌تواند باعث شود که تمام شرط‌های بازی از چنگ شما بیرون بروند و بازی به ضرر شما تمام شود. اما در این مقاله چند ترفند به شما یاد می‌دهیم که به برد تخته نرد کمک می‌کند. در ادامه با ما همراه باشید.

 

در بازی تخته نرد هرگز نباید تمام تمرکزتان روی شانس یا تاس خوب باشد و باید مهارت و تسلط کافی هم برای برد داشته باشید. درواقع تاس یک بخش مهم از بازی است ولی همه بازی نیست. ابتدا سعی کنید خانه‌های زمین خودتان را مسدود کنید. در شروع بازی تخته نرد شرطی، که مهره‌ها هنوز سر جای اولشان هستند، می‌توانید با اعداد ۳و۱، ۴و۲، ۵و۳، ۶و۴ خانه‌های زمین خودتان را مسدود کنید. به علاوه به کمک تاس 6و1 هم می‌توانید یکی از اصلی‌ترین نقاط بازی ر اببندید که اولین خانه بعد از زمین اصلی بازی شما است که از نظر استراتژیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

زدن حریف برای برد بازی تخته نرد آنلاین

شاید شما از زدن حریف در بازی تخته نرد شرطی آنلاین ترس داشته باشید، به خصوص اگر در بین مهر‌های خودتان یک مهره تنها یا به اصطلاح تک داشته باشید. در این صورت ریسک زدن مهره‌ی حریف زیاد است. اما باید این نکته را هم بپذیرید که ریسک کردن جزئی از بازی تخته نرد شرطی است و شما بدون ریسک کردن نمی‌توانید شانس زیادی برای برد داشته باشید. پس سعی کنید در بازی ریسک پذیر باشید. البته باید ریسک حساب شده کنید و بدون فکر عمل نکنید.

 

تاس در بازی تخته نرد شرطی

پیدا کردن تاس استاندارد در حالت فیزیکی تخته نرد آسان نیست. بازی تخته نرد آنلاین این حسن را دارد که تاس‌ها توسط کامپیوتر ریخته می‌شوند و برای نمایش دادن اعداد تاس هم از الگوریتم‌هیا خاص استفاده می‌کنند. بنابراین شانس هر دو بازیکن در انداختن جفت و سایر اعداد در بازی به اندازه هم است.