تورنمنت تخته نرد

تورنمنت های رایگان و پولی تخته نرد آنلاین در سایت تخته نرد آنلاین تاس بازی به صورت روزانه برگزار میشود. تورنمنت تخته نرد یکی از جذاب ترین تورنمنت های بازی های آنلاین میباشد .

سایت تخته نرد تاس بازی که روزانه سه تورنمنت رایگان و یک تورنمنت پولی برگزار میکند دارای قوانینی میباشد که به نظر من یکی از بهترین قوانین برای تورنمنت آنلاین میباشد.

تاس بازی دارای تک بازی تک حذفی میباشد یعنی شما اگه بازی رو ببازید حذف میشود اگر ببرید به مرحله بالا میروید .

تورنمنت تخته نرد

تورنمنت های تخته نرد تاس بازی 4 8 16 32 64 و 128 نفره میباشدکه به صورت راندی برگزار میشود و فاصله هر راند برای استراحت 20 دقیقه میباشد یعنی بعد از شروع راند اول و بازی راتد بعدی تورنمنت 20 دقیقه بعد ار شروع راند قبلی میباشد.

برای مثال تورنمنت 8 نفره بعد شروع 4 نفر برنده میان بالا که اون 4 نفره بعد 20 دقیقه از شروع راند اول راند 2 و اغاز میکنند و  راند بعدی هم به همین شکل میباشد.

تورنمنت تاس بازی به این صورت که سر ساعت به صورت اتوماتیک میزهای تورنمنت فعال میشوند و اگر در زمان شروع تورنمنت در صفحه مخصوص تورنمنت نباشید و حریف در خواست بازی داده باشد به شما 2 دقیقه وقت میدهد که وارد بازی شوید در صورتی که در این 2 دقیقه وارد صفحه بازی تورنمنت مخصوص خودتون نباشید شما رو بازنده و حریف و برنده بازی میکنه و حریف شما ب مرحله بعد میرود.

و نکته دیگه اگه در تورنمنت هیچ کدوم از میزبان و میهمان حاضر نباشد سیستم یک کاربر و به صورت اتوماتیک به مرحله بعد میبرد.

در هر مرحله ار تورنمنت آنلاین تاس بازی کاربران اون راند به صورت رندوم با هم قرار میگیرند و از قبل مشخص نیستکه اگه به مر حله بعد برید شما با کدوم بازیکن بازی میکنید.