یکی از بازی‌هایی که در بین ایرانی‌ها محبوب است، بازی حکم شرطی دو نفره است. که البته به صورت سه یا چهار نفره هم بازی می‌کنند. این بازی از قدیم بین خانواده های ایرانی رواج داشته است و مورد علاقه آن‌ها بوده است. اما به خاطر اینکه حکم چهار نفره تیمی و دو به دو است، احتمال تقلب در آن وجود دارد و نمی‌توان به صورت آنلاین این بازی را انجام داد. به خاطر همین است که ما در تاس بازی تنها شکل حکم دو نفره آنلاین را ارائه می‌دهیم.

 

حکم شرطی دو نفره

برای شروع بازی باید وارد سایت شده و برای خودتان یک اکانت ایجاد کنید. سپس اگر می‌خواهید که این بازی را به صورت شرطی انجام دهید، باید اکانت‌تان را با مبلغ شرط شده شارژ نمایید. سپس وقت آن است که میز ایجاد کنید یا برای میزهایی که توسط دیگران ساخته شده است، درخواست بدهید. حاکم با توجه به دستی که دراد، حکم را مشخص می‌کند. بعد از شروع بازی، هر بازیکن که بتواند هفت دست را برنده شود، برنده بازی خواهد بود. در بازی حکم اگر بازیکنی هفت دست بگیرد و حریفش دستی نگرفته باشد، در صورتی که خودش حاکم باشد، دو دست به حساب می‌آید و اگر حریف حاکم باشد، سه دست. بازی تا موقعی ادامه دارد که یکی از بازیکن‌ها بتوانند هفت دست ببرند. البته در شهرهای مختلف ایران، حکم قوانین متنوعی هم دارد. اما در کل چهار چوب اصلی بازی یکسان است.

شما برای بازی می‌توانید ابتدا میز دلخواه‌تان را ایجاد کرده و میزان بت، تعداد دست و نوع بازی را مشخص کنید و تعیین کنید که بازی دارای سرس باشد یا نه. همچنین تعداد دست را هم باید مشخص کنید.