بازی تخته نرد يكى از بازى هايى است كه در سراسر دنیا در كازينوها بزرگ بازى مى شود. چند نفر از کارشناسان بازی تخته نرد به خاطر كمك به بازيكنان برای بازی درست و قوی مهارت هاى تخته نرد خود را به صورت کتاب به اشتراک گذاشته اند. برخی از نویسندگان برای آموزش و مهارت بهتر کتاب های را در این زمینه به چاپ رسانده اند در حالى كه برخى ديگر از نویسندگان براى بازيكنان متوسط تخته نرد جهت تقويت بازى ، اين كار را انجام داده اند. به طور کلی تعداد زیادی كتاب تخته نرد وجود دارد كه ما آنها را به شما تخته نرد بازان توصيه مى كنيم. قصد نويسنده  جناب جو دوك در نگارش “تخته نرد براى سود”، كمك به دوست داران تخته نرد در بهبود و ارتقا بازى خود است. در اين كتاب تخته نرد ، مجموعه اى از مشكلاتى كه بازيكنان  بازی تخته نرد با آن روبه رو هستند را به طور کلی پاسخ داده است.

کتاب های آموزش بازی تخته نرد برای سطح متوسط نویسنده جو دوك
جو دوك مطمئن بود كه او در اين كتاب مى تواند اهداف مربوط به تخته نرد را پوشش دهد. او حتى از نمودارها و كلمات ساده نيز استفاده كرد تا بازیکنان تخته نرد از مطالب كل كتاب مطلع شوند. جو دوك جزو بازيكنان حرفه ای تخته نرد میباشد كه در آمریکا و انگليس در مسابقات زیادی شركت كرده است.

یک كتاب ديگر از كتاب هاى آموزش بازی تخته نرد براى سطح متوسط با عنوان “شروع تخته نرد” نویسنده پاول لامفورد است. اين كتاب به بازکن تأكيد مى كند كه اگر چه يك بازيكن براى موفقيت در تخته نرد بايد بسيار باهوش و ماهر باشد، اما با اين وجود، شانس همچنان بخش مهمی از آن را تشكيل مى دهد. اين كتاب، كتابى است كه براى همه سن ها توصيه مى شود. پاول لامفورد نه تنها یک نويسنده كتاب هاى تخته نرد است، بلكه در سال ١٩٩٣ قهرمان تخته نرد در انگلستان بوده و تا كنون، پاول لامفورد به عنوان شماره يك تخته نرد در انگلستان میشناسند.

يكى ديگر از كتاب هاى آموزش تخته نرد براى سطح متوسط، كتاب “٥٠١ مشكلات اساسى در زمينه تخته نرد” از جناب بيل روبرتى که شامل 31 فصل است كه ” بازى متوسط “، ” یك مرد به عقب” و “بازى هاى چرخش پس از حمله رعد آسا” شامل مى شود. موقعيت ها و استراتژى هاى بسیار زیاد و مختلفی در تخته نرد مورد بحث قرار گرفته است و توقع مى رود مهارت هاى بازيكنان متوسط را ارتقا دهد. بيل روبرتى به غير از نويسنده بودن، يكی از قهرمان های بازی تخته نرد نيز میباشد. بيل روبرتى تا كنون چندين كتاب در مورد تخته نرد نوشته، از جمله “تخته نرد پيشرفته”،  “تخته نرد براى بازيكنان جدى” و  “تخته نرد مدرن”. نويسنده تخته نرد، تئوريسين، تحليلگر و بازيكن والتر تريس كتاب “Backgammon Boot Camp” را براى بازيكنان تخته نرد متوسط نوشته است. اين كتاب تخته نرد طيف گسترده اى از موضوعات مربوط به چنين بازى كازينو را در بر مى گيرد. تريس مفاهيم مربوط به بازى تخته نرد را توضيح مى دهد. از ابتدايى ترين مفاهيم گرفته تا پيشرفته ترين آنها. تريس همچنين نويسنده كتاب آيا يك ماهى مى تواند دو بار خوب شود؟ دوبل كردن در يك مسابقه نا برابر” هم است. و در آخر، از كتاب هاى آموزش تخته نرد براى بازيكنان متوسط: كتاب “تخته نرد” نوشته پل مگريل است. مگريل در نوشتن اين كتاب، از واژگان فنى استفاده نكرده است تا خواندن كتاب براى خوانندگان آن راحت و ساده باشد. اين كتاب داراى يك واژه نامه، نمودارها و جداول است و انتظار مى رود بازيكنان متوسط با خواندن آن به درك بهتر بازى تخته نرد برسند.

ما به همه بازيكنان متوسط یا مبتدی تخته نرد توصيه مى كنيم كه اگر میخواهند به صورت اصولی به بهبود مهارت هاى بازی تخته نرد خود دست پیدا کنند  این کتاب ها را دانلود کنند.